top of page

Αξιολόγηση Έργων – Project Appraisal

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών, των αρχών και των μεθόδων της Αξιολόγησης των Έργων (Project Appraisal)  και του τρόπου με τον οποίο οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων. Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση των αναπτυξιακών στόχων των έργων και των επενδύσεων, στις βασικές μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τα χρηματοδοτικά προβλήματα των έργων, αναλύει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων. Επιπλέον, το μάθημα εστιάζεται στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, ενώ παρουσιάζονται και συζητούνται χαρακτηριστικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά ασκήσεων και πρακτικών προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των μεθοδολογιών αξιολόγησης που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος, με στόχο οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα αξιολόγησης και ενός αποτελεσματικού προγραμματισμού και σχεδιασμού των έργων και των επενδύσεων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Εισαγωγή στη θεωρία των μαθηματικών χρηματοδότησης, ανάλυση βασικών εννοιών, Χρηματοδότηση των έργων • Ανάλυση χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, κόστος του κεφαλαίου, πηγές χρηματοδότησης, οικονομική απόδοση των επενδύσεων, οικονομική βιωσιμότητα. • Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις και τις κατασκευαστικές εταιρείες, ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης. • Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας, Μέθοδος εσωτερικού επιτοκίου αποδοτικότητας IRR, ο λόγος Οφέλους / Κόστος. • Ιδιωτικο-οικονομική αξιολόγηση, οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση. • Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, • Εκτίμηση κόστους και ωφελειών, κόστος ατυχημάτων, όφελος χρηστών, μείωση μεταφορικού κόστους, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποσοτικοποιήσιμες και μη ποσοτικοποιήσιμες επιδράσεις • Ανάλυση του «Νεκρού σημείου» ενός έργου ή μιας επιχείρησης, Breakeven point, γραμμικό και μη γραμμικό υπόδειγμα, ανάλυση ευαισθησίας. • Ειδικά Θέματα αξιολόγησης έργων, Αξιολόγηση έργων και επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας, Οι κατανομές πιθανοτήτων για κρίσιμες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας, ανάλυση κινδύνου, Αξιολόγηση των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου • Ανάλυση κινδύνου με χρήση του δένδρου των αποφάσεων.

Εξάμηνο: 2ο

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7,5

Αριθμός Διαλέξεων: 13 των 3 ωρών

Σεραφέιμ Πολύζος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας καιΠεριφερειακής Ανάπτυξης

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Email: spolyzos@uth.gr

Site:    http://www.prd.uth.gr/el/staff/s_polyzos

Τηλ:    24210 74446

Φαξ:   24210 74380

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34

Σκοπός και Περιγραφή Μαθήματος
Διδάσκων
bottom of page